Vikten av tandhygien och rollen som tandhygienist

12 mars 2024
Maja Bergman Lindberg

editorial

En frisk mun och ett strålande leende är inte bara en fråga om estetik. God munhygien är avgörande för hela kroppens hälsa. Tandhygienister är de specialister som hjälper oss att upprätthålla en god munhälsa och förebygga sjukdomar. De är en ovärderlig del av det tandsjukvårdande teamet, och deras arbete går långt utöver det som är synligt i tandläkarstolen.

Tandhygienistens roll och uppgifter

En tandhygienist är en medicinsk specialist som arbetar med förebyggande tandvård och munhälsa. Deras arbete är centralt för att hjälpa patienter att undvika tandköttsinflammation, karies och andra tandrelaterade sjukdomar som kan påverka allmänhälsan. Tandhygienister genomför också professionell tandrengöring, tar bort tandsten och plack, polerar tänderna, och applicerar fluorförstärkningar och hålskyddande medel. Dessutom har de en viktig roll i att undervisa patienter om rätt tekniker för borstning och tandtrådsanvändning. De förklarar också effekten av kost på munhälsan och hur den kan förbättras. Med sin expertkunskap kan tandhygienister även identifiera tidiga tecken på munhälsoproblem och vid behov hänvisa till en tandläkare för vidare behandling. En annan central aspekt av tandhygienistens arbete är att skräddarsy behandlingar och förebyggande åtgärder utifrån varje enskild patients behov. Genom regelbundna besök hos en tandhygienist kan du försäkra dig om att din munhälsa kontinuerligt övervakas och upprätthålls på bästa möjliga sätt.

tandhygienist

Vikten av förebyggande tandvård

Förebyggande vård är grundläggande för god tandhälsa. Genom att besöka en tandhygienist regelbundet kan du undvika många vanliga munhälsoproblem. Det är mycket lättare och ekonomiskt fördelaktigare att förebygga problem än att behandla dem när de har uppstått. En vanlig missuppfattning är att man endast behöver besöka tandvården vid smärta eller problem, men det är faktiskt under de problemfria perioderna som det förebyggande arbetet spelar störst roll. Den rådgivning och de tjänster som tandhygienisten erbjuder kan variera beroende på din ålder, livsstil och hälsostatus. Barn och tonåringar kan till exempel behöva särskilda behandlingar som skyddar mot karies, medan äldre patienter kan behöva mer omfattande tandstenborttagning och hjälp med att hantera torr mun eller andra åldersrelaterade tillstånd.

Att sköta sin tandhygien hemma och hos en tandhygienist

Underhåll av god munhygien hemma är viktigt, men det ersätter inte de professionella behandlingar som tandhygienisten utför. Användandet av rätt tandborstteknik, tandtråd, sköljmedel och att välja rätt produkter för just din mun är grundläggande element, men för den genomgripande rengöringen och för att få bort tandsten som är svåråtkomlig behövs professionell hjälp. Att upprätthålla bra vanor hemma förminskar riskerna för problem och gör också tandhygienistbesöken enklare och mindre frekventa, men dessa vanor kan inte helt ersätta den expertis och de behandlingar som tandhygienisten tillför.

Fler nyheter